We found 5 actual water levels for 'Soča'.

BOSNIA & HERZEGOVINA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Hs Ilijaš Misoča 20.6 cm

SLOVENIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Kobarid Soča 165 cm 62.18 m³/s
Kršovec Soča 136 cm 24.02 m³/s
Log čezsoški (Zaga) Soča 126 cm 30.64 m³/s
Solkan Soča 323 cm 154.7 m³/s