We found 6 actual water levels for 'Slaná'.

SLOVAKIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Bretka Slaná 52 cm
Gemerská Poloma Slaná 31 cm
Lenartovce Slaná 56 cm
Rožňava Slaná 30 cm
Vlachovo Slaná 44 cm
Vyšná Slaná Slaná 19 cm