We found 2 actual water levels for 'Dunajec'.

SLOVAKIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
červený Kláštor Dunajec 40 cm
Sromowce Dunajec 213 cm