We found 1 actual water levels for 'Austefjordvassdraget'.

NORWAY

Station Water bodyWater levelFlowMap
Førdselva V Gjersdal Bru Austefjordvassdraget 138.6 cm 5.05 m³/s