We found 284 actual water levels for 'Croatia'.

CROATIA

Station Water bodyWater levelFlowMap
Adžamovka - Staro Petrovo Selo Lk Orljava 57 cm
Ak.pakra Akumulacija Pakra 340 cm
Akumulacija Borovik Vuka 810 cm
Akumulacija Lapovac Ii Potok Vujnovac 584 cm
Aljmaš Donau (Dunav) 232 cm
Bačica Akumulacija Bačica 406 cm
Badljevina Bijela 33 cm
Batina (Dhmz) Donau (Dunav) 199 cm
Belišće (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 235 cm
Berberov Buk Zrmanja 62 cm 10.63 m³/s
Bilaj Lika 134 cm
Bjelovar Bjelovarska 25 cm
Blato Na Cetini Nizv. Cetina 89 cm 7.43 m³/s
Botovo (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 230 cm
Božjakovina Zelina 27 cm
Bračak Krapina 26 cm
Brana Butoniga Akumulacija Butoniga 4007 cm
Brana Letaj Akumulacija Boljunčica 7923 cm
Bregana Remont Bregana 21 cm
Brezovica Retencija Lonjsko Polje 9178 cm
Bročice Retencija Trstik 138 cm
Brodarci Kupa 53 cm
Brod Na Kupi Kupica 52 cm
Brod Na Kupi (Avs) Kupica 39 cm
Brzet Novljanska Ričina 30 cm
čačinci Potok Vojlovica 69 cm
čađavica Potok Slatinska čađavica -24 cm
čaglin Londža 10 cm
čazma česma -39 cm
Cerna Biđ 177 cm
Cernik šumetlica 12 cm
Cerovlje - Ciglana Pazinski Potok 3 cm
česma Ušće česma -35 cm
čikotina Lađa Cetina 113 cm 9.37 m³/s
čovići Gacka 74 cm
Crnac Save (сава, Sava) 7 cm
Crnac (Dhmz) Save (сава, Sava) 3 cm
Cs Hrastelnica Retencija Lonjsko Polje 9 cm
Cs Hrastilnica Retencija žutica 32 cm
Cs Mahovo Retencija žutica 143 cm
Cs Rožec Retencija žutica 38 cm
Cs šašna Greda Retencija Lonjsko Polje 60 cm
Cs Vezišće Retencija žutica -1 cm
đakovo Zlk Biđ Polja 77 cm
đale Cetina 943 cm
Dalj Donau (Dunav) 389 cm
Dalj (Dhmz) Donau (Dunav) 391 cm
Daruvar Toplica 14 cm
Davor Save (сава, Sava) 269 cm
đelekovec Segovina 85 cm
Dobretin Una 62 cm
Donja Dubrava Drau (Drava, Dráva) 78 cm
Donja Suvaja Vrelo Une 71 cm
Donji Hrašćan Trnava Murska 58 cm
Donji Miholjac Drau (Drava, Dráva) 176 cm
Donji Miholjac (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 145 cm
Dragotin Breznica 53 cm
Drastin Rječina 71 cm
Drenje Brdovečko Save (сава, Sava) -127 cm
Drenje Brdovečko (Simk) Save (сава, Sava) -186 cm 195 m³/s
Dubrava štefanovec 13 cm
Dubravica Pazinski Potok 35 cm
Dubrovčak Save (сава, Sava) -64 cm
đurmanec Krapinica 12 cm
Dvor Nizvodni Ljuta 56 cm 2.78 m³/s
Eminovci Kaptolka -4 cm
Farkašić Kupa 219 cm
Frkljevci Orljava 52 cm
Garešnica Ilova -24 cm
Glina Glina 223 cm
Goričan Mura 184 cm
Gornja šumetlica Sivornica 22 cm
Gospić Novčica 152 cm
Grab 1 Grab 52 cm 2.23 m³/s
Grabarje Glogovica 25 cm
Gračac 2 Otuča 18 cm
Gradac Vrbova 33 cm
Grobnik Posert 91 cm
Gruda Uzv. Konavočica 33 cm 0.23 m³/s
Gubaševo 1 Horvatska 39 cm
Gunja Save (сава, Sava) 275 cm 1660 m³/s
Gunja (Dhmz) Save (сава, Sava) 256 cm
Gušće (Dhmz) Save (сава, Sava) 124 cm
Gušće (Hv) Save (сава, Sava) 117 cm
Gvozd Trepča 27 cm
Han Cetina 79 cm 41.65 m³/s
Hrvatska Dubica Una -87 cm
Hrvatska Kostajnica Una 86 cm
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) Una 81 cm
Hrvatsko Kupa 39 cm
Hrvatsko (Dhmz) Kupa 2 cm
Hum Na Sutli Sutla 15 cm
Ilok (Dhmz) Donau (Dunav) 352 cm
Ilok Most Donau (Dunav) 227 cm
Ilova Ilova 33 cm
Istarske Toplice Mirna 25 cm
Izvor žrnovnica 92 cm 0.87 m³/s
Izvor Gacke Gacka 45 cm
Izvor Kupice Kupica 22 cm
Izvor Rječine Rječina 16 cm
Jamarice Dovodni Knl Ak Pakra -18 cm
Jamnička Kiselica Kupa 107 cm
Janja Lipa Pakra 61 cm
Jasenovac Save (сава, Sava) 142 cm
Jelengrad Vučica 94 cm
Jesenice Na Dolenjskom Save (сава, Sava) 122 cm
Juzbašići Mrežnica 62 cm
Kamanje Kupa 72 cm
Kamenmost Vrljika 23 cm
Kamenolom Bijela 23 cm
Karlovac Korana 285 cm
Karlovac Kupa -14 cm
Klana Ričina Klanska 1 cm
Knin Krka 138 cm -1 m³/s
Komolac Ombla 7 cm 12.97 m³/s
Koprivnica Bistra Koprivnička 35 cm
Koretići Bregana 24 cm
Kozjak Most Kozjak Jezero 94 cm
Krkanec Plitvica 56 cm
Krupa Krupa 68 cm
Kupa - Donja Kupčina Ok Kupa 97 cm
Kupa - Mahično Ok Kupa -85 cm
Kupa - Rečica Ok Kupa 31 cm
Kupari Kupa 44 cm
Kupljenovo Krapina 75 cm
Kusonje Pakra 8 cm
Kutina Kutinica 13 cm
Kutjevo Kutjevačka Rika 28 cm
Laboratorij žrnovnica 82 cm 1.02 m³/s
Ladešić Draga Kupa 55 cm
Lazina Brana Kupčina 20 cm
Lepoglava Bednja 33 cm
Lešće Toplice Donja Dobra 162 cm
Lipovac Bosut 50 cm
Ljubanj Spačva 199 cm
Ljubljanija Umaški Potok 1 cm
Lonja - Cs Lonja Derivacijski Kanal črnec 48 cm
Lonjica Most Lonja 39 cm
Ludbreg Bednja 36 cm
Luke Gornja Dobra 66 cm
Luketići Korana 66 cm
Mačkovac Save (сава, Sava) 269 cm
Majdan Jadro 50 cm
Martinovo Selo Rječina
Martinovo Selo Uzvodno Rječina 52 cm
Maslenjača Ilova 33 cm
Medsave Save (сава, Sava) -211 cm
Metković Neretva 96 cm
Mlaka Retencija Mokro Polje 9083 cm
Mokro Polje Zrmanja 68 cm 2.43 m³/s
Moslavina Drau (Drava, Dráva) 138 cm
Most Budak (Avs) Lika 655 cm
Most Buzet Mirna 49 cm
Moste I Ljubljanica 65 cm
Most Raša Raša 9 cm
Most Rijavac Pazinski Potok
Mrzlo Polje Mrežnica 17 cm
Mursko Središće (Dhmz) Mura 217 cm
Mutvica Raša 31 cm
Mužilovčica Retencija Lonjsko Polje 9403 cm
Narta česma 184 cm
Naš. Novo Selo Potok Bukvik -1 cm
Nijemci Bosut 174 cm
Novo Virje Skela Drau (Drava, Dráva) 214 cm
Obrovac Zrmanja 93 cm
Odra Odra 88 cm
Opačac Vrljika 108 cm 6.13 m³/s
Opuzen Neretva 77 cm
Opuzen Ustava Nizv. Mala Neretva 54 cm
Orahovica (Dhmz) Vučica 5 cm
Orlovac Ruda Velika 165 cm 33.31 m³/s
Osijek (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) 61 cm
Pakoštanski Most Vransko Jezero 139 cm
Pavića Most Cetina 77 cm 7.18 m³/s
Pavlovac česma 96 cm
Pengari Mirna 25 cm
Peruča Akumulacija Peruča 2590 cm
Petnja Akumulacija Petnja 768 cm
Piljenice Pakra 46 cm
Plesmo Retencija Opeka 9066 cm
Pleternica Londža 33 cm
Plovanija Dragonja 25 cm
Podbadanj Dubračina 15 cm
Podsused Save (сава, Sava) -139 cm
Poljaki Miljašić Jaruga 37 cm 0.81 m³/s
Poljanski Lug Spojni Kanal Zlgč 60 cm
Ponte Porton Mirna -15 cm
Popovec Kašina 14 cm
Potpićan Raša 82 cm
Požega Orljava 23 cm
Preljev Jankomir Save (сава, Sava) 111 cm
Preljev Jantak česma -110 cm
Preljev Rokovci Prokop Bazijaš -2 cm
Pribanjci Kupa 13 cm
Rastoke Slunjčica 17 cm
Rečica 2 Kupa 46 cm
Repušnica Retencija Lonjsko Polje 9304 cm
Resnik Londža 15 cm
Retencija Kupčina Kupčina 56 cm
Ri - Lazina Sabirni Kanal Ac Zg 55 cm
Rugvica Save (сава, Sava) -79 cm
Rušani županijski Kanal 87 cm
Samobor Gradna 20 cm
Selište (Avs) Lika 48283 cm
Selo Kupa Kupa 11 cm
Sepčići Karbuna 21 cm
Sifon Odra Odra 116 cm
Sifon Odra Ok Odra -4 cm
široka Rijeka Glina 41 cm
šišinec Kupa 192 cm
Skradinski Buk Gornji Krka 56 cm
Slavonski Brod Save (сава, Sava) 133 cm
Slavonski Brod (Dhmz) Save (сава, Sava) 131 cm
Slavonski Kobaš Save (сава, Sava) 194 cm
Slavonski šamac Save (сава, Sava) -80 cm
Slobodnica Ilk Jelas Polje 2 cm
Sloboština Orljava 57 cm
Slunj Uzvodni Korana 52 cm
španjuša Tisovac 28 cm
šporčić Klanac Kosinjski Bakovac 11 cm
Stara Gradiška Save (сава, Sava) 97 cm
Staševica Matica Vrgorska 94 cm
Stative Donje Donja Dobra 46 cm
štivica Kanal Crnac -56 cm
štrbački Buk Una 92 cm
Strmac Kupčina
Struga Banska Una 78 cm
Strug - Batinske Rog 75 cm
Strug - Cs Posavski Bregi Ok Lonja -3 cm
Strug - Ustava Prevlaka Ok Lonja 10 cm
Strug - Vrbovljani 1 Ok Lonja 8977 cm
Stružec Kanal Obžev -103 cm
Stubičke Toplice Topličina 1 cm
Sunja Sunja 113 cm
Terezino Polje Drau (Drava, Dráva) -121 cm
Terezino Polje (Dhmz) Drau (Drava, Dráva) -118 cm
Titov Trg Rječina 59 cm
Topolje Zlk Biđ Polja 106 cm
Trilj Cs-Cetina (Hep) Cetina 94 cm
Trilj Cs-Ruda Velika (Hep) Ruda Velika 138 cm
Trilj žičara Cetina 105 cm 81.02 m³/s
Tuhovec Bednja 65 cm
Tunel čepić Boljunčica -38 cm
Turkovići Gornja Dobra 51 cm
Turkovići (Dhmz) Gornja Dobra 51 cm
Tvornica Papira Rječina 107 cm
Upusna Ustava Ak. Pakra Pakra 671 cm
Ustava črnec črnec 39 cm
Ustava Kopačevo (Nizvodno) Kopački Rit 156 cm
Ustava Prevlaka Save (сава, Sava) -240 cm
Ustava Trebež Retencija Lonjsko Polje 53 cm
Ustava Trebež Save (сава, Sava) -61 cm
Ustava Ušće Nizv. Mala Neretva 70 cm
Valići Rječina 22482 cm
Varaždin Drau (Drava, Dráva) 181 cm
Vaška županijski Kanal 113 cm
Velemerić Korana 61 cm
Velika Veličanka 19 cm
Veliko Trojstvo Bjelovarska 31 cm
Veliko Vukovje Ilova 109 cm
Veljun Korana 113 cm
Veljun (Dhmz) Korana 115 cm
Vidovićev Mlin Plitvica 33 cm
Vinkovci Bosut 150 cm
Vivoze Gacka 112 cm
Vranovina Glina 83 cm
Vrbovka Drau (Drava, Dráva) 256 cm
Vrpolje Biđ 162 cm
Vuka Vuka 87 cm
Vukovar (Dhmz) Donau (Dunav) 201 cm
Zabok Krapinica 22 cm
Zagreb Vrapčak 43 cm
Zagreb Save (сава, Sava) -184 cm
Zagreb (Dhmz) Save (сава, Sava) -183 cm
žakalj Rječina
Zamost čabranka 31 cm
Zamost2 čabranka 59 cm
Zapeć Kupa 39 cm
žegar Nizv. Zrmanja 60 cm
Zelenjak Sutla 90 cm
železnica Bednja 33 cm
Zlatar Bistrica Krapina 64 cm
županja Save (сава, Sava) 126 cm
Zvečevo Brzaja